– Galerie typových návrhů [KLIKNI ZDE]

Tato galerie, respektive skupina typových projektů, je zde umístěna zejména v souvstažnosti k našemu ceníku, aby si každý zákazník mohl utvořit představu o cenové relaci. Jak již bylo zmíněno v předešlých článcích, u nás není podstatné ani závazné dodržovat jakoukoli dispozici a směřujeme u zákazníků k individuálním projektům.

Je třeba si uvědomit, že každý pozemek je zcela jedinečný jak z hlediska světových stran, přístupových cest i umístění komunikací.
O přání zákazníka ani nemluvě.

Upřednostňujeme tedy jednoznačně individuální projekty, které vytváříme zdarma ve spolupráci s Vámi. Naše technologie nám umožňuje naprosto neomezenou variabilitu. Z hlediska ceny nemá individuální přístup žádný vliv.


– Fotogalerie [KLIKNI ZDE]

Všechny fotografie jsou reálné bez použití jakýchkoli grafických úprav či počítačových animací. Společnost ZJ-DOMY nepovažuje za korektní uvádět naše potencionální zákazníky v omyl jakýmkoli virtuálním počítačovým ztvárněním reality. Vzhledem k počtu realizovaných domů touto metodou nemáme tento, dle nás nekorektní, postup zapotřebí.

S ohledem na četnost našich staveb  jsme se rozhodli postupně doplňovat tuto galerii pouze pro zajímavost a pro představu zákazníka o stylu naší výstavby.