Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli poskytovat všem našim potencionálním zákazníkům absolutně optimální druh služeb, jsme schopni a připraveni nabídnout Vám s našimi architekty individuální projekty Vašich domů uzpůsobených dle dispozic Vašeho pozemku a Vašich individuálních představ, respektive jejich variant a studií. Tuto službu po konzultaci s Vámi na naší lince  732 166 826  a návštěvě našeho technika u Vás poskytujeme zdarma.

Ceny individuálních projektů se nikterak neliší od projektů typových. U nás nepovažujeme za projekt pouze řešení dispozice domu a jeho vizuální náhledy, projektem rozumíme kompletní dokumentaci, včetně veškerého příslušenství (energetického posouzení, výškopisu a zaměření pozemku, radonového průzkumu) potřebnou pro veškerá stavební řízení .

Ceník, který si můžete stáhnout, odpovídá některým vybraným projektům našich již zrealizovaných staveb a jsou součástí katalogu, tyto dispozice považujte tedy pouze jako informační vodítko, určující představu o cenových relacích našich domů.

Automatizované zaslání ceníku a katalogu najdete na konci této stránky.

Pro naše zákazníky nabízíme zdarma studie a dispoziční řešení jejich domu. Vzhledem k množství těchto studií si dovolujeme tyto návrhy nabídnout na našich stránkách a to hlavně z důvodu, že by mohli být hrubým vodítkem pro vaši realizaci.

Návrhy se budou průběžně aktualizovat.

Přízemní domy 2+kk

2+kk varianta 3


Přízemní domy 3+kk


Přízemní domy 4+kk


Přízemní domy 5+kk


Přízemní domy 6+kk a 7+kk


Podkrovní domy 4+kk a 5+kk