ZJ stavitelství praha s.r.o.

IČO : 07006292 , DIČ : CZ07006292 , Č.Ú. : 115-7236470297/0100
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 292465 vedená u Městského soudu v Praze,

sídlo firmy podle Obchodního rejstříku:
Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha

Objednávky ceníků a katalogů:
e-mailem na adrese info@zj-domy.cz
nebo SMS zprávou na telefonním čísle 732 166 826 .

Objednávky schůzek u Vás nebo spojených s prohlídkou aktuálně realizovaných staveb:
na lince 732 166 826 nebo e-mailem na adrese info@zj-domy.cz.

Dřevostavby ZJ-DOMY se staví po celé České republice.
Rádi se Vám budeme věnovat nejen telefonicky a korespondenčně, ale i na osobní schůzce. Seznamovací schůzka obvykle trvá asi dvě hodiny, a může zahrnovat i návštěvu rozestavěné stavby a shlédnutí jedné nebo více dokončených staveb. Vzhledem k této náplni je nutné se na schůzku předem objednat. Můžete podle vlastního uvážení přijít i opakovaně.

Je praktické, pokud si před schůzkou s námi zjistíte na stavebním úřadu příslušném k Vašemu pozemku, zda je v místě platný územní plán, který popisuje tvar a umístění stavby, a nebo bylo k pozemku vydáno územní rozhodnutí (a zda toto rozhodnutí vymezuje typ, umístění a provedení případné stavby). Tyto dokumenty může dočasně nahrazovat i tzv. regulativ stavebního úřadu, který může pro Vás závazně popisovat například barvu fasády, sklon střechy, druh střešní krytiny, způsob odkanalizování objektu, počet a druh parkovacích stání pro motorová vozidla, možnost získání pitné a užitkové vody, a podobně. Tyto údaje mohou být pro jednání o uvažovaném domku určující. V poslední době je obvyklé, že přesné údaje lze získat na základě tzv. územně plánovací informace, o kterou lze požádat stavební úřad (na její vyhotovení má úřad lhůtu 30 dnů).

Bezplatně a nezávazně konzultujeme financování stavby. Dovedeme posoudit Vaše možnosti, poradit Vám, jak využít ve Vaší situaci optimálně dostupné zdroje.

Pokud máte pocit, že jste někde viděli naši stavbu, kontaktujte nás prosím, a ověřte si, zda se skutečně jedná o námi používaný patentově chráněný systém. Celkem bylo v systému dřevostavby ZJ-DOMY , anebo předchozími systémy, ze kterých současný systém dřevostavby ZJ-DOMY vychází, realizováno v České republice přibližně 500 domů. Existují však i stavby podobné, využívající obdobně účelné uspořádání, a také nekvalitní napodobeniny.

Podporujeme: