Svislé konstrukce

Konstrukce je (směrem) ven difúzně otevřená.