732 166 826 info@zj-domy.cz

Energetická bilance dřevostaveb

Energetická bilance dřevostaveb

Energetická bilance našich rodinných domů

Je podstatně příznivější než u zděných staveb obvyklých na našem území. V důsledku výborných tepelně izolačních vlastností moderní dřevostavby je možné docílit podstatně nižšího prostupu tepla stěnou než u zděné stavby při zachování stejné tloušťky stěny  a na pokrytí tepelných ztrát stačí tedy méně energie. Taktéž díky nižší tepelné setrvačnosti použitých materiálů je možnost daleko účinnější a rychlejší termoregulace.  Argument, že  vyhřívaná hmota, která zvyšuje tepelnou setrvačnost je pozitivní, je argumentem zcela mylným. Ohřátá hmota (u zděných staveb), která prostor samovolně vytápí , sálá energii bez jakékoli možné regulace, což zamezuje optimalizaci teploty v závislosti na denní době. Pokud někdo tvrdí, že tato energie ve stěnách se neztrácí a naopak vyhřívá dům, je nutné zdůraznit, že jej vyhřívá i v době, kdy to není potřebné.

Při vytápění dřevostavby vytápíte tedy jen prostor, který v dané chvíli obýváte a nemusíte temperovat zdivo. Příjemný pocit a tepelnou pohodu Vám totiž nikdy neurčují sálající zdi ať chladem či teplem, nýbrž právě pouze vzduch a jeho klima, ve kterém se pohybujete.
V letním období oceníte izolační vlastnosti dřevostavby ZJ-DOMY možná ještě více. Stěny zůstávají i po celodenním oslunění chladné, a uvnitř stavby je příjemné klima. Na jaře a na podzim vyhřeje za slunečného počasí Vaši dřevostavbu skleníkový efekt balkónových dveří a oken.

Vzhledem k těmto skutečnostem doporučujeme jako doplněk topení tepelné čerpadlo „vzduch-vzduch“, což je v podstatě jakákoli klimatizační jednotka, které nastavíte reverzní chod. Toto topení (chlazení) má dvě výhody. První je využití efektu tepelného čerpadla, kdy výkon vůči příkonu je podstatně vyšší. Druhou výhodou je vytápění vzduchu v obývaném prostoru, čili velmi rychlý pocit tepla v místnosti.

Proto jsou z hlediska energií  naše rodinné domy velmi úsporné a již ve standardním provedení  lze snadno dosáhnout  nízkoenergetických parametrů. Po úpravách, jako jsou například zesílené izolace, vyšší nároky na okenní systémy, přidání rekuperační jednotky  a podobně, jsme schopni dosáhnout parametrů pasivních domů.

Aby toho nebylo málo, můžeme přihlédnout k dalším úsporám spojenými s  využíváním dřevostaveb po jejich dokončení  a následném využívání a provozu, které například představuje snížení emisí NOx, SO₂ a CO₂ o desítky tun, protože se jedná o emise spojené s těžbou, výrobou, dopravou a podobně.