732 166 826 info@zj-domy.cz

Variabilita rodinných domů

Variabilita dřevostaveb je závislá na mnoha faktorech. Hlavním z nich je výběr konstrukčního systému dřevostavby, který se liší takřka s každým dodavatelem. Konstrukčním systémem je myšleno především obecně jak a z čeho bude postaven nosný skelet vášeho domu. Jedná se hlavně o to, zda zvolíte dřevostavbu montovanou nebo stavěnou tradičním způsobem přímo v místě stavby. Montované dřevostavby začínají být v dnešní uspěchané době trend a mnoho dodavatelů k nim také přechází. Mají mnoho výhod, tou hlavní je rychlost výstavby a zaručenější kvalita jednotlivých prvků. To je způsobeno jejich prefabrikovanou výrobou, která poskytuje podmínky pro využití přesnějších postupů. Ovšem tento typ výstavby má i své nevýhody. Jako jedna z těch hlavních nevýhod je problematická variabilita. Jakmile se jednou rozhodnete pro určitou dispozici, je ji velice obtížné měnit během a hlavně po konci výstavby. Jednotlivé prvky v těchto stavbách se navrhují většinou na míru každému projektu a případná změna dispozice vyžaduje velice vysokou investici a někdy ani není možná.

Podobně je to i s dnes velice rozšířeným způsobem stavění dřevostaveb přímo na místě, tzv. rámovými dřevostavbami. Mnozí z Vás jste již slyšeli pojem „two by four“, který značí rozměry prken v palcích, které se používají na stavbu stěn a příček. V dnešní době se samozřejmě používá mnohem více rozměrů, i přesto se tento pojem zachoval a někde se k němu přidává i nesprávný dovětek „systém“. U tohoto systému záleží na návrhu zastřešení, či případně stropní konstrukce (u vícepatrových budov). Pokud je zastřešení (či strop) navržen tak, že je nesen pouze obvodovými stěnami, je možnost variabilita vysoká. Avšak je celkem časté, že stropy či krov jsou neseny i vnitřními obvodovými stěnami a jsou tak i nadimenzované. Čili jejich případné zrušení či přemístění není možné, protože by hrozilo statické ohrožení konstrukce. V takovém případě je nutné provést nový statický přepočet s následnými stavebními úpravami nemalého rozsahu. Opět by tyto změny byly velice nákladné, tak jako u montovaných dřevostaveb.

U výstavby dřevostaveb od společnosti ZJ-DOMY se však tyto problémy neobjevují a Vy se dodatečných změn vůbec bát nemusíte. Díky speciální konstrukci stěn (použití tzv. dřevomodulu, viz. níže) je možné dispozici během i po konci výstavby dodatečně měnit a to za relativně nízké náklady a nízké pracnosti. Co vlastně dělá domy od společnosti ZJ-DOMY tak příznivé, co se variability týče? Je to hlavně využitím tzv. dřevomodulu v kombinaci se stojkami ve svislých stěnách. Tento modul je nejenom samonosný, ale zároveň dokáže přenášet i další zatížení – tím pádem přenáší zároveň se stojkami zatížení, které působí na stěnu vertikálně (u přízemních domů je to konstrukce zastřešení, u vícepatrových domů se jedná o strop). Využitím tohoto prvku je možno překlenout jakýkoliv půdorys do maximální délky 12 m, bez nutnosti jakéhokoliv dalšího statického řešení (nosné vnitřní stěny). Z toho nám plyne fakt, že možnost dodatečné změny dispozice, čímž je myšleno libovolné posouvání příček dle vašich přání, je relativně jednoduchá a není nutné se ohlížet na statické působení budovy a to proto, že zatížení je schopno být přenášeno obvodovými stěnami. Dále není nikterak problematické měnit rozměry oken, dveří, či jejich pozici a to je dané tím, že stěny díky modulům nesou zatížení jako celek. Stěna se totiž oproti rámovým dřevostavbám chová homogenněji a to je opět díky využití dřevomodulů působících navzájem jako klecový systém.

Je tedy jen a jen na Vás, jaký typ dřevostavby a dodavatele si zvolíte. Ale co se týče možnosti variability, jsou dřevostavby od společnosti ZJ-DOMY jedny z nejlepších na trhu. Možná si teď myslíte, že dodatečné změny se nedělají často a že jednou hotový návrh dispozice už měnit nebudete. Možná, že opravdu ne. Ale naše dlouholeté zkušenosti nám říkají opak. Pokud si tedy zvolíte dřevostavbu od společnosti ZJ-DOMY jako Váš budoucí domov, garantujeme Vám možnost dodatečných změn během i po výstavbě a to za relativně nízké náklady v porovnání s ostatními dodavateli.