732 166 826 info@zj-domy.cz

Požární odolnost

Požární odolnost

Moderní dřevostavba není tak hořlavá, jak by se mohlo zdát. Požární odolnost vnitřních sádrokartonových povrchů stěn i celé konstrukce dřevostavby ZJ-DOMY samozřejmě odpovídá aktuálním normám pro jakýkoli nově postavený rodinný dům. Celková požární odolnost námi používané konstrukce je 56 minut za standardních zkušebních podmínek, přičemž příslušná norma požaduje pouze 15 minut. Uvedených 56 minut zjednodušeně řečeno znamená, že stěna stavby vydrží téměř hodinu v kontaktu s požárem, než dojde ke změně nosnosti. Dům tedy po tuto dobu stále stojí, a pokud je hoření v tomto momentu přerušeno, zůstane stát i nadále, i kdyby hořel celý (což při reálných požárech není pravidlem). Uvedená požární odolnost není pouze teoretická, byla zjištěna praktickou zkouškou provedenou certifikovaným pracovištěm.