732 166 826 info@zj-domy.cz

Příprava před zahájením stavby

Příprava před zahájením stavby

K výstavbě rodinného domu je podle platné legislativy nutný souhlas stavebního úřadu. Podle toho, jak proběhne stavební řízení, může mít souhlas stavebního úřadu různou podobu. Naši pracovníci jsou připraveni souhlas stavebního úřadu s Vaší stavbou získat. Pro představu dále uvádíme, jaké možnosti mohou nastat. Základem je v platném stavebním zákoně tzv. ohláška, použitelná pro stavby do 150 metrů čtverečních zastavěné plochy. Po jejím podání má stavební úřad lhůtu 40 dnů, kterou buď nechá uběhnout (souhlasí mlčky), nebo vydá písemný souhlas s ohlášenou stavbou, anebo během lhůty zahájí stavební řízení (které trvá až 30 dnů plus 15 dnů nabytí právní moci, může být prodlouženo o dalších 30 dnů, anebo přerušeno po dobu jiného řízení ve věci, viz též níže) a následně souhlasí formou vydání stavebního povolení. Stavby nad 150 metrů čtverečních zastavěné plochy podléhají stavebnímu povolení vždy.
Ohlášku však stavební úřad nemusí přijmout, a to buď pro nekompletnost podkladů, nebo pro nepřipravenost ze strany obce (ohláška je možná pouze tam, kde je kompletní územní plán).
Základním podkladem pro ohlášku je kompletní projektová dokumentace v rozsahu podstatně větším než podle „starého“ stavebního zákona. Tato nezbytná dokumentace, kterou Vám samozřejmě dodáme, je podstatně rozsáhlejší než tzv. typové projekty, nabízené různými firmami. Pro stavební řízení je nutná projektová dokumentace vázaná na příslušný pozemek. Podrobnosti Vám rádi vysvětlí naši pracovníci.
Pokud zákon ve Vašem případě ohlášku nepřipouští, nebo stavební úřad není na Vaši ohlášku připraven, může si žádat tzv. územní rozhodnutí nebo tzv. územní souhlas, případně tato řízení sám zahájit. Výsledek těchto kroků může mít vliv na umístění, tvar, a podobu stavby, a proto je velmi vhodné informovat se na stavebním úřadě před zahájením projektové přípravy, jaký postup stavební úřad zvolí pro Váš konkrétní pozemek, na kterém zamýšlíte stavět. Každý krok může trvat 30 dní plus 15 dní (v určitých případech plus dalších 30 dní), obvykle není třeba více než dva kroky před ohláškou. Příkladem je územní souhlas na umístění stavby a územní rozhodnutí na vybudování přípojek, případně naopak (mohou nastat až desítky variant podle místních podmínek). Je také možné požádat o tzv. územně plánovací informaci, kterou Vám stavební úřad závazně (i pro sebe) vymezí požadavky pro povolení výstavby.