732 166 826 info@zj-domy.cz

Nadstandardní zateplení

Nadstandardní zateplení

Vzhledem k neustále tendenci lépe zateplovat stavby a šetřit energií jsme se rozhodli pro nový systém nadstandardního zateplování konstrukce vnějšího pláště jak v extrémních klimatických podmínkách v horských oblastech tak pro naše náročné zákazníky. Ve spolupráci se společností CIUR a.s. jsme vyvinuli nadstandardní způsob zateplování obvodového pláště kde dochází k absolutnímu tepelnému gradientu. V tomto případě používáme izolační materiál Climaglass®.

CO je Climaglass®?
Climaglass® je foukaná izolace na bázi skelného vlákna, která má výborné tepelně technické vlastnosti. Tato izolace je vyrobená metodou rozvlákňování taveniny skla a dalších přísad. Climaglass® má vynikající protipožární a akustické vlastnosti a navíc snadno propouští vodní páru.

Climaglass® – W – základní vlastnosti

součinitel tepelné vodivosti λD = 0,034 W/m.K
objemová hmotnost pro stropy – volné foukání: 18 – 28 kg/m3
objemová hmotnost pro objemové plnění vodorovných, šikmých a svislých konstrukcí:
18 – 60 kg/m3
reakce na oheň A1
index šíření plamene is = 0,00 mm/min
snadná propustnost pro vodní páru – μ = 1

Tlakovým systémem vyplňování dutin konstrukce viz. video docilujeme rovnoměrné rozložení vrstvy izolačního materiálu vyplňujícího veškeré možné dutiny ve stěně a tímto docilujeme eliminaci vzniku jakýchkoli tepelných mostů a spárového proudění vzduchu.